คนยุคใหม่หันมาดูดวงด้วยการตรวจยีน แค่เจาะเลือดเพียง 6 มล.

ไม่น่าแปลกใจที่วันนี้โลกยุคดิจิทัลผสานกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาไปไกล
ทำให้มนุษย์สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นและมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิต เพราะเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการป้องกันหรือวิเคราะห์โรคต่างๆได้
ดังเช่นวันนี้เราสามารถตรวจเช็คว่าเรามีความเสี่ยงของโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ที่เกิดจากกลายพันธุ์ของยีนที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้มากกว่า 20 ชนิดมะเร็ง เพียงแค่เจาะเลือด 6  มล. แล้วส่งวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี Next generation sequencing โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และนอกจากนี้ยังได้รับผลการตรวจเฉพาะรายบุคคลที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางพันธุศาสตร์
โดยหลังจากทราบผลแพทย์จะสามารถแนะนำแนวทางในการตรวจเช็คสุขภาพ อย่างตรงจุดเสี่ยงและวางแผนร่วมกับผู้มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันมะเร็งต่อไปได้

อย่ารอให้ดวงมากำหนดสุขภาพของคุณ…ตรวจยีนบอกรหัสชีวิตได้ตั้งแต่วันนี้

ปรึกษาเรื่องการตรวจยีนกับ BizGenes โทร. 02-233-9566, 061-403-2666
หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.bizgenes.com
#รู้จักยีนเพื่อป้องกันมะเร็ง #ตรวจยีนป้องกันมะเร็ง #BizGenes #Genetest

แชร์ :