ทำแมมโมแกรมบ่อยๆ เสี่ยงมะเร็งเต้านมหรือไม่? บทความโดย นพ.ปิยศักดิ์ ทหราวานิช “ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเต้านม”

เมมโมแกรมเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัยโดยใช้ปริมาณทางรังสีขนาดต่ำ
เพื่อให้เห็นภาพของรอยโรคที่ต้องสงสัย เช่นเดียวกับการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือทางรังสีอื่นๆ
เช่น เอกซเรย์ปอดหรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งปริมาณทางรังสีก็จะลดหลั่นแตกต่างกันไป

หากคำนึงถึงปริมาณรังสีที่ได้จากการตรวจเมมโมแกรมตามปกติ จะอยู่ในระดับต่ำมาก โอกาสก่อให้เกิดมะเร็งเต้านมจึงต่ำมากเช่นกัน หากเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ระยะต้นๆ  ตัวเลขจากการศึกษาพบว่า หากตรวจคัดกรองประชากร 1 แสนคน จะลดโอกาสการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมได้ 1,000 คน ขณะที่มีโอกาสก่อมะเร็งเต้านม ประมาณ 10 คน

การทำเมมโมแกรมจึงเป็นวิธีการตรวจคัดกรองที่มีความปลอดภัยสูงและดีที่สุด สำหรับมะเร็งเต้านม
ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงระดับต่ำ ก็ไม่ควรที่จะทำบ่อยครั้งหากไม่มีความจำเป็น

การทำเมมโมแกรมบ่อยกว่าการตรวจคัดกรองปกติขอให้อยู่ในวิจารณญาณของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

#รู้จักยีนเพื่อป้องกันมะเร็ง #ตรวจยีนป้องกันมะเร็ง #BizGenes #Genetest

แชร์ :