รู้หรือไม่? ถ้าคนในครอบครัวเป็นมะเร็งตับอ่อน โอกาสที่คุณเสี่ยงเป็นโรคนี้สูงถึง 3 เท่า

โรคมะเร็งตับอ่อนชนิดที่ได้รับถ่ายทอดมาจากครอบครัว หรือ Familial Pancreatic Cancer (FPC) เป็นมะเร็งที่ไม่ได้พบบ่อยมากเหมือน มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ หรือมะเร็งเต้านม แต่เป็นมะเร็งชนิดที่ร้ายแรง และมีอัตราการเสียชีวิตสูง อีกทั้งยังเป็นมะเร็งที่สามารถตรวจวินิจฉัยได้ยาก ผู้ป่วยมักพบเจอตอนมีอาการตอนระยะลุกลามและทำให้ไม่สามารถรักษาให้หายได้ มะเร็งตับอ่อนเป็นมะเร็งที่มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการกลายพันธุ์ของยีนที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูก ซึ่งยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งตับอ่อน คือ BRCA1, BRCA2, PALB2, CDKN2A, ATM, STK11 และยีนที่เกี่ยวข้องกับ Lynch Syndrome (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 และ EPCAM)

หากบุคคลใดมียีนเหล่านี้กลายพันธุ์ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งตับอ่อน หรือมะเร็งอื่นที่เกี่ยวข้องกับยีนนั้นๆ

ในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทำให้สามารถวิเคราะห์หาการกลายพันธ์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งได้อย่างแม่นยำด้วยเทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง สามารถวางแผนการป้องกัน และรักษาโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ทั่วโลกจึงตระหนักถึงความสำคัญและนิยมตรวจยีนเพื่อป้องกันมะเร็งมากขึ้น

ปรึกษาเรื่องการตรวจพันธุกรรม  (ตรวจยีน) กับ BizGenes โทร. 02-233-9566, 061-403-2666

หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.bizgenes.com

#รู้จักยีนเพื่อป้องกันมะเร็ง #ตรวจยีนป้องกันมะเร็ง #BizGenes #Genetest

ที่มา: 2019 Pancreatic Cancer Action Network

source link: https://www.pancan.org/press-releases/pancreatic-cancer-awareness-month-launches-today-demand-better-for-patients-for-survival/

 

ปรึกษาเรื่องการตรวจพันธุกรรม  (ตรวจยีน) กับ BizGenes

โทร. 02-233-9566, 061-403-2666

หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.bizgenes.com

#รู้จักยีนเพื่อป้องกันมะเร็ง #ตรวจยีนป้องกันมะเร็ง #BizGenes #Genetest

แชร์ :