องค์การอนามัยโลกเผย 5 มะเร็งที่พบสูงสุดในชายไทย

องค์การอนามัยโลกเผย 5 มะเร็งที่พบสูงสุดในชายไทย

1.มะเร็งตับ 19.2%

2.มะเร็งปอด 18.2%

3.มะเร็งลำไส้ใหญ่ 10.6%

4.มะเร็งต่อมลูกหมาก 7.6%

5.มะเร็งถุงน้ำดี 5.5%

จากจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเพศชายทั้งหมด 84,916 คน
ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก 2018

รู้หรือไม่? มะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไร?

กลไกการเกิดโรคมะเร็ง จะเริ่มจากการที่ยีนมีการกลายพันธุ์ (Gene Mutation) ส่งผลให้เกิดการสร้างโปรตีนที่ผิดปกติ หรือ โปรตีนที่ไม่สมบูรณ์ โปรตีนที่ผิดปกติจะทำให้เกิดการสื่อสารผิดพลาดและเหนี่ยวนำให้เซลล์เกิดการแบ่งตัวผิดปกติ จนร่างกายไม่สามารถควบคุมได้และกลายเป็นมะเร็งในที่สุด  (ที่มา: Artwork booklet BIZGenes)

การกลายพันธุ์ของยีนที่ทำให้เกิดมะเร็งเกิดได้จาก 2 ปัจจัยคือ

1.การถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูก เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่

2.การกลายพันธุ์ที่มีสาเหตุจากการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ได้รับรังสีบางประเภท หรือ การติดเชื้อไวรัส โดยตัวอย่างมะเร็งที่มักเกิดจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด

คุณผู้ชายและผู้สนใจสามารถเข้ารับการตรวจยีนเพื่อหาการกลายพันธุ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง

ด้วยชุดตรวจ Advanced 146 Genes ที่ครอบคลุมการค้นหามะเร็งมากกว่า 20 ชนิด

หากคุณคิดว่ามีปัจจัยเสี่ยง สามารถเข้ารับการปรึกษาเรื่องการตรวจยีน
ได้ที่ เบอร์ 02-233-9566, 061-403-2666

หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.bizgenes.com

#รู้จักยีนเพื่อป้องกันมะเร็ง #ตรวจยีนป้องกันมะเร็ง #BIZGenes #Genetest

แชร์ :