ในหนึ่งปีชายไทยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากแค่ไหน?

จากสถิติข้อมูลองค์การอนามัยโลก ปี 2014 ในประเทศไทย พบผู้ป่วยชายที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากถึง 3,182 ราย
ซึ่งหนึ่งในสาเหตุของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากมาจากการกลายพันธุ์ของยีนที่ถูกถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูก (Germline Mutations) เช่นยีน E2H2, KDR และ BRCA

โดยข้อมูลจาก Prostate Cancer Foundation, USA ปี 2018** ระบุว่า หากชายที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก แนวโน้มของการเป็นเพิ่มขึ้น 2 เท่า แต่ถ้าหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นเกิน 2 คนขึ้นไป แนวโน้มการเป็นจะเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า

ปัจจุบันเราสามารถการตรวจยีนเพื่อหาการกลายพันธุ์ของยีนที่เพิ่มความเสี่ยงความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากโดยที่ยังไม่มีอาการแสดงใดๆ ด้วยเทคโนโลยี NGS ที่จะช่วยป้องกัน และวางแผนการตรวจสุขภาพของคุณได้
เพราะมะเร็งรู้ก่อนมักรักษาได้

ปรึกษาเรื่องการตรวจยีนกับ BizGenes โทร. 02-233-9566, 061-403-2666
หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.bizgenes.com
ที่มา: World Health Organization, Cancer Country Profiles 2014

แชร์ :