10 เรื่องที่แพทย์อยากให้คุณรู้ เกี่ยวกับการตรวจยีนเพื่อหามะเร็งเต้านม

1.10% ของการเกิดมะเร็งเต้านมมีสาเหตุมาจากพันธุกรรม

2.มีการค้นพบยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งเต้านมมากขึ้น หลายคนคงพอจะทราบว่ายีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมคือกลุ่ม BRCA จึงให้ความสำคัญ หรือเน้นไปที่การหาการกลายพันธุ์ของยีนนี้ แต่จากการวิจัยที่ล้ำหน้า ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์ได้ค้นพบยีนอีกหลายชนิด ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านม เช่น ATM, BARD1, CDH1, CHEK2, NBN, NF1, PALB2, PTEN, RAD51D, STK11, TP53 (p53)

3.ตรวจยีนเพียงครั้งเดียวสามารถหาการกลายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งได้หลายชนิด

4.มะเร็งเต้านมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม (Hereditary Breast Cancer) ต่างจากมะเร็งเต้านมที่ไม่ได้เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม (Sporadic Breast Cancer) เนื่องจากมะเร็งที่ถ่ายทอดมาจากการกลายพันธุ์ของยีนจากพ่อแม่สู่ลูกหลาน มักเกิดขึ้นกับบุคคลที่อายุน้อย บางครั้งมีอาการรุนแรง และมีอัตราการตอบสนองต่อการรักษาน้อย (หรือมาก) ต่างกัน โดยการเป็นมะเร็งที่ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรม จะมีแนวโน้มความเสี่ยงเป็นมะเร็งชนิดอื่นที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยเช่นกัน

5.เชื้อชาติมักส่งต่อการกลายพันธุ์ของยีน เช่น ผู้ที่มีเชื้อชาติยิวที่เกิดในประเทศแถบยุโรปกลางและตะวันออก มีอัตราการพบมะเร็งเต้านมสูงถึง 1 ใน 40 คน

6.คนที่คิดว่ามีความเสี่ยง จากประวัติครอบครัว หรือการใช้ชีวิตเสี่ยงมะเร็งควรเข้ารับการตรวจยีน

7.The American Society of Breast Surgeons กล่าวว่า แพทย์หลาย ๆ ท่านแนะนำว่า ผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง ควรได้รับการตรวจยีนเพิ่ม เพื่อช่วยในการติดตามผลรักษา

8.มะเร็งเต้านมส่วนใหญ่มักเกิดกับผู้หญิงก็จริง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมาจากฝั่งผู้หญิงเท่านั้น คุณสามารถรับการถ่ายทอดยีนกลายพันธุ์จากฝั่งพ่อได้เช่นกัน

9.ต่อเนื่องจากข้อที่แล้ว มะเร็งเต้านม ไม่ได้เกิดกับผู้หญิงอย่างเดียว แต่ผู้ชายก็เป็นได้เช่นกัน

10.การตรวจยีนทำได้ง่าย เพียงแค่เจาะเลือด แล้วส่งไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยี Next Generation Sequencing ที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ สามารถตรวจหายีนกลายพันธุ์ครอบคลุมมะเร็งมากกว่า 20 ชนิด

ปรึกษาเรื่องการตรวจพันธุกรรม  (ตรวจยีน) กับ BIZGenes โทร. 02-233-9566, 061-403-2666
หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.bizgenes.com

#รู้จักยีนเพื่อป้องกันมะเร็ง #ตรวจยีนป้องกันมะเร็ง #BIZGenes #Genetest

ที่มา: Reader’s Digest 2019

source: https://www.rd.com/health/conditions/breast-cancer-genetic-testing/

แชร์ :