Did you know?

การระบาดของโควิด-19 ที่เรากำลังเผชิญอยู่ ทำให้ผู้คนทั่วไปมีความสนใจใน DNA มากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ เราสามารถคาดการณ์ได้ว่า หากเราติดโควิดแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่

จากงานวิจัยค้นพบว่า การแปรผันของยีน LZTFL1 ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเซลล์ปอด ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 มีโอกาสล้มป่วยรุนแรงในอัตราที่สูงกว่าคนทั่วไป 2 เท่า ทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตให้กลุ่มผู้ติดเชื้อที่อายุต่ำกว่า 60 ปีขึ้นอีก 2 เท่าด้วยเช่นกัน

อย่าเพิ่งตกใจ เพราะยีนนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่ชี้เป็นชี้ตายเมื่อติดโควิด แต่เป็นปัจจัยร่วมที่นักวิจัยค้นพบ และยังมียีนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด เช่น OAS, DPP9, TYK2 รวมทั้งยังสามารถทราบได้ว่า เรามีความไวในการติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีความลับของยีนอีกมากมายที่สามารถบอกผลลัพธ์ของสุขภาพได้ ซึ่งค้นพบได้จาก GenePlanet DNA Test Kit ชุดตรวจ DNA ที่จะเปลี่ยนทุกความซับซ้อนของพันธุกรรม เป็นผลวิเคราะห์ที่เข้าใจง่าย ด้วย 3 Package ที่คุณเลือกตามความต้องการ

  • My Lifestyle DNA สำหรับคนที่ต้องการปรับไลฟ์สไตล์ให้เหมาะกับพันธุกรรม ชุดละ 9,500 บาท
  • My Health DNA สำหรับคนที่ต้องการรู้ลดเสี่ยง เลี่ยงโรคร้าย รายงานผลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็ง 10 ชนิด ชุดละ 10,500 บาท
  • Premium DNA รวม My Lifestyle DNA และ My Health DNA เข้าด้วยกัน ให้คุณได้รู้ทั้งไลฟ์สไตล์และความเสี่ยงจากโรคมะเร็งไปพร้อมกัน ชุดละ 12,900 บาท

เมื่อคุณรู้จักร่างกายมากขึ้น ก็สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ที่ห่างไกลโรคภัยได้อย่างตรงต่อความต้องการของคุณ รวมถึงช่วยดูแลร่างกายเชิงป้องกันเพื่อให้ห่างไกลจากโควิด-19 ได้ด้วย

สนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ทาง

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ไม่มีวัตถุประสงค์การใช้ทางการแพทย์ จึงห้ามใช้เป็นเครื่องมือแพทย์

#รู้จักตัวตนของคุณให้ลึกถึงระดับDNA #ตรวจยีนเพื่อวางแผนสุขภาพ

#BIZGenes #Genetest

แหล่งที่มา:

มีข้อสงสัย? เราพร้อมให้คำปรึกษา

มีข้อสงสัย?
เราพร้อมให้คำปรึกษา