ต้องทำอย่างไรหากพบว่ามีความเสี่ยงต่อ มะเร็งระบบเลือด

ต้องทำอย่างไรหากพบว่ามีความเสี่ยงต่อ มะเร็งระบบเลือด

  1. เข้ารับการตรวจความสมบูรณ์ของเลือดรวมถึงสังเกตอาการที่ผิดปกติอยู่เสมอ เช่น มีจ้ำเลือด เลือดออกผิดปกติ มีไข้ ซีด เหนื่อยง่าย คลำพบก้อนที่ผิดปกติ เป็นต้น
  2. ลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น หลีกเลี่ยงการได้รับรังสี การสัมผัสกับสารเคมีในสิ่งแวดล้อม เช่น สารเคมีในกลุ่มพวกเบนซีน และยาฆ่าแมลงบางชนิด