ต้องทำอย่างไรหากพบว่ามีความเสี่ยงต่อ มะเร็งเต้านม

ต้องทำอย่างไรหากพบว่ามีความเสี่ยงต่อ มะเร็งเต้านม

  1. เข้ารับการตรวจด้วยเครื่อง digital mammogram ร่วมกับการตรวจอัลตร้าซาวนด์เต้านม ปีละ 1-2 ครั้ง โดยไม่ต้องรอให้ถึงอายุ 40 ปี ตามคำแนะนำสำหรับคนปกติ
  2. อาจต้องมีการตรวจด้วยวิธีรังสีวินิจฉัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
  3. หากตรวจพบก้อนเนื้อที่บริเวณเต้านม ต้องมีการตรวจชิ้นเนื้อ (biopsy) เพิ่มเติม เพื่อวินิจฉัยและวางแผนการรักษาในขั้นตอนต่อไป
  4. หากโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมสูงมาก แพทย์อาจแนะนำ ให้ผ่าตัดเต้านมทิ้งทั้ง 2 ข้าง (preventive breast surgery) ร่วมกับการเสริมหน้าอก (breast reconstruction) ไปในคราวเดียวกัน
  5. ลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น หลีกเลี่ยงการใช้ยาคุมกำเนิด การใช้ฮอร์โมนทดแทน ลดน้ำหนักหากมีภาวะอ้วน