ต้องทำอย่างไรหากพบว่ามีความเสี่ยงต่อ มะเร็งระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

ต้องทำอย่างไรหากพบว่ามีความเสี่ยงต่อ มะเร็งระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

  1. เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งระบบสืบพันธุ์เพศหญิงด้วย การตรวจภายในช่องคลอด การตรวจช่องท้องและอุ้งเชิงกราน (Pelvic examination) อัลตร้าซาวนด์ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง (ultrasound) การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) การตรวจเพทสแกน (PET/ CT scan) การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รวมถึงการใช้กล้องส่องเข้าช่องท้อง (Laparoscopy) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของแพทย์
  2. ลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มีภาวะอ้วน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งต่างๆ