ต้องทำอย่างไรหากพบว่ามีความเสี่ยงต่อ มะเร็งตับ

ต้องทำอย่างไรหากพบว่ามีความเสี่ยงต่อ มะเร็งตับ

  1. เข้ารับการตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบีและซี (hepatitis profile) รวมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เพื่อเฝ้าระวังการเป็นมะเร็งตับ
  2. ลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น การรับประทานอาหาร สุกๆ ดิบๆ ที่อาจมีพยาธิใบไม้รวมถึงปลาน้ำจืด ที่ไม่ผ่านการปรุงที่ถูกสุขลักษณะ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงอาหารที่ปนเปื้อนสารอะฟลาท็อกซิน เช่น ถั่วลิสง พริกแห้ง เป็นต้น