ต้องทำอย่างไรหากพบว่ามีความเสี่ยงต่อ มะเร็งปอด

ต้องทำอย่างไรหากพบว่ามีความเสี่ยงต่อ มะเร็งปอด

  1. เข้ารับการตรวจปอดด้วยเอกซเรย์ หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบใช้รังสีต่ำ (low-dose chest CT) ปีละ 1-2 ครั้ง โดยไม่ต้องรอให้ถึงอายุ 55 ปี ตามคำแนะนำสำหรับคนปกติ
  2. หากตรวจพบก้อนเนื้อที่บริเวณปอดต้องมีการตรวจชิ้นเนื้อ (biopsy) เพิ่มเติม เพื่อวินิจฉัย และวางแผนการรักษาในขั้นตอนต่อไป
  3. ลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น การสูบบุหรี่ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก การหลีกเลี่ยงการเป็น second hand smoker รวมถึง มลภาวะอื่นๆ เช่น ควันธูป