ต้องทำอย่างไรหากพบว่ามีความเสี่ยงต่อ มะเร็งต่อมลูกหมาก

ต้องทำอย่างไรหากพบว่ามีความเสี่ยงต่อ มะเร็งต่อมลูกหมาก

  1. ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากเพื่อตรวจหาสาร PSA ในเลือด หรือ/และการใช้นิ้วคลำ ทางทวารและในผู้ชาย โดยไม่ต้องรอให้อายุถึง 55 ปี ตามอายุแนะนำสำหรับคนปกติ
  2. หากพบว่ามีก้อนที่ต่อมลูกหมากต้องมีการตรวจเพิ่มเติม เช่น การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) หรือ การตรวจเพทซีทีสแกน (PET/ CT scan) ร่วมกับการตรวจชิ้นเนื้อเพื่อวินิจฉัยและวางแผนการรักษาในขั้นตอนต่อไป
  3. ลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ให้พลังงานสูง และอาหารจำพวกเนื้อแดงอย่างต่อเนื่อง