ความสำคัญของการตรวจทางพันธุกรรม

ร่างกายของเราแต่ละคนประกอบไปด้วยข้อมูลทางพันธุกรรมประมาณ 20,000 หน่วย หรือที่เรียกกันว่า “ยีน” โดยที่ยีน แต่ละตัวจะทำหน้าที่กำหนดกลไกต่างๆของร่างกายให้เป็นไปตามธรรมชาติ ข้อมูลทางพันธุกรรมนี้ จะเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของแต่ละบุคคล ทำให้ร่างกายแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ สุขภาพ การแพ้ยา หรือความต้องการสารอาหารในแต่ละบุคคล

การตรวจทางพันธุกรรมมีความสำคัญ ดังนี้

  • สามารถทราบความเสี่ยงในการเกิดโรคว่าร่างกายมีแนวโน้มจะป่วยเป็นโรคใดบ้าง หากโรคนั้นๆมีความรุนแรง จะได้วางแผนรักษา รวมทั้งดูแลสุขภาพได้อย่างทันท่วงที

  • สามารถหลีกเลี่ยงการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมไปยังบุตรหลานได้ ในกรณีที่วางแผนมีบุตร คู่สมรสสามารถตรวจทางพันธุกรรมเพื่อทราบความเสี่ยงที่จะส่งผ่านทางพันธุกรรมไปยังรุ่นลูกหลานได้

  • หากป่วยเป็นโรคแล้ว เช่น โรคมะเร็ง การตรวจทางพันธุกรรม จะสามารถช่วยในการเลือกยาที่ใช้ในการรักษาได้อย่างเหมาะสม

  • ช่วยในเรื่องการวางแผนสุขภาพได้อย่างเหมาะสมในแต่ละบุคคล เช่น วางแผนในการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย รวมทั้งทราบถึง การเลือกใช้ยาต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ปัจจุบัน การวิจัยทางการแพทย์ยังมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาโรคที่อาจมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของยีนที่ผิดปกติ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาเชิงป้องกัน ด้วยการวางแผนดูแลและตรวจสุขภาพอย่างตรงจุด อย่างไรก็ตาม ปัจจัยต่างๆภายนอก เช่น การดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ก็มีส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องในการเกิดโรคเช่นกัน

มีข้อสงสัย? เราพร้อมให้คำปรึกษา

มีข้อสงสัย?
เราพร้อมให้คำปรึกษา